Jakie są zalety pionizacji?

postheadericon Jakie są zalety pionizacji?

Odzyskanie sprawności fizycznej po chorobie lub wypadku jest niezwykle istotne dla osoby poszkodowanej. Odpowiednia rehabilitacja może doprowadzić pacjenta nawet do pełnej sprawności.

Ważnym jej elementem, a może nawet kluczowym jest pionizacja, którą jest stopniowa zmiana pozycji z leżącej na stojącą. Niezwykle istotną sprawą przy pionizacji pacjenta jest przywrócenie właściwej pracy układu krążeniowo-oddechowego, który przy długotrwałym unieruchomieniu prowadzi do zaburzeń ciśnienia ortostatycznego, ponieważ pozycja ciała ma wpływ na jego wahania. Poziom ciśnienia tętniczego zmienia się w zależności od pozycji, jaką przyjmujemy.

Przy nagłej zmianie położenia ciała mogą pojawić się zawroty głowy, co oznacza, że mamy do czynienia z hipotonią ortostatyczną, czyli nagłą zmianą ciśnienia tętniczego.

Czym jest pionizacja?

Pionizacja jest przywróceniem osobie niepełnosprawnej postawy pionowej, co sprzyja odzyskiwaniu przez nią samodzielności, a jednocześnie służy uniknięciu niekorzystnych  konsekwencji pozostawania przez długi czas w pozycji leżącej, którymi są między innymi odleżyny, pogorszenie krążenia krwi oraz problemy z trawieniem. Przywrócenie postawy pionowej pozwoli pacjentowi uniknąć bólu, wynikającego z trwałych uszkodzeń skóry. Zanik mięśni, przykurcze stawów, a także utrata masy kostnej, będące wynikiem długotrwałego leżenia, może w konsekwencji uniemożliwić pacjentowi powrót do pełnej sprawności fizycznej.

pionizacja

Poza tym pionizacja ułatwia codzienne funkcjonowanie osobie chorej, wykonywanie codziennych czynności i kontakt z innymi. Opieka nad pacjentem jest zdecydowanie łatwiejsza w momencie, gdy przywróci się mu możliwość przybierania postawy stojącej.

Pionizowanie osoby niepełnosprawnej powinno odbywać się stopniowo, a jej tempo należy dostosować do możliwości fizycznych pacjenta i jego stanu zdrowia. Przyspieszanie tego procesu może mu zaszkodzić i na trwałe zniechęcić do dalszej rehabilitacji. Najlepiej skonsultować swoje działania z fizjoterapeutą.

Podjęcie się trudnego procesu pionizowania powinno się zacząć od ćwiczeń fizycznych, poprawiających sprawność osoby niepełnosprawnej, które będą miały na celu poprawę stanu mięśni i stawów. W dalszym etapie powinno się skorzystać ze specjalistycznego sprzętu w postaci stołów pionizacyjnych.

Stoły pionizacyjne do rehabilitacji

Stoły pionizacyjne wykorzystywane są do rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wad postawy. Jest to sprzęt na co dzień wykorzystywany przez fizjoterapeutów. Jego zastosowanie pozwala poprawić krążenie krwi i ukrwienie organizmu. Dzięki nim można zmienić położenie ciała osoby chorej z pozycji leżącej do pozycji stojącej, co sprawia, że poprawia się krążenie krwi w organiźmie, przemiana materii, wzmacnia łamliwe kości oraz przeciwdziała powstawaniu osteoporozy.

Stoły do pionizacji stosuje się u pacjentów całkowicie lub częściowo unieruchomionych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, po operacjach, a także w terapii osób z porażeniem mózgowym oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Mogą być wykorzystywane nie tylko w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, ale również w domach prywatnych, co pozwala w bezpieczny sposób przywrócić osobie chorej pełną sprawność i zdrowie.

Jaki wybrać stół do pionizacji?

stół do kinezyterapii

Stół pionizacyjny do kinezyterapii w asortymencie sklepu online X-REH.

Rynek sprzętu rehabilitacyjnego oferuje różne stoły do pionizacji. Niezwykle istotną sprawą przy jego wyborze są wymiary produktu. Najbardziej uniwersalne to 200 centymetrów długości i 70 centymetrów szerokości, ponieważ umożliwią one rehabilitowanie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Optymalna wysokość produktu powinna wynosić około 85 centymetrów, co umożliwi utrzymanie ciała osoby rehabilitowanej w bezpiecznej odległości od podłoża oraz komfort pracy specjaliście, który będzie miał pacjenta na wysokości swoich rąk. Niezwykle istotną sprawą są również parametry obciążenia produktu.

Wybierając stół do pionizacji warto kupić taki, którego obciążenie może wynosić nawet do 150 kilogramów. Pozwoli to pionizować osoby o większej wadze. Ważną sprawą jest także kąt nachylenia leżyska, który musi mieścić się w przedziale od 0 do 90 stopni. Pozwoli to na swobodne manewrowanie ciałem pacjenta od pozycji płaskiej, leżącej do wyprostowanej. Aby umożliwić rehabilitantowi zmianę położenia ciała niepełnosprawnego poddanego zabiegowi,  stół musi być wyposażony w pasy stabilizujące. Służą one także unieruchomieniu osoby pionizowanej, która może nie posiadać pełnej świadomości własnego ciała.

Zapewniają one zarówno specjaliście, jak i pacjentowi bezpieczeństwo w czasie rehabilitacji. Niektóre stoły wyposażone są w elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota. Poza tym pacjent może wesprzeć się na regulowanych pochwytach.

Stoły do pionizacji poddawane są testom użytkowym i klinicznym oraz wykonane z bezpiecznych materiałów, zgodnie z wymaganiami europejskich norm dla wyrobów medycznych.

Comments are closed.